" Naszym celem było stworzenie wyjątkowego miejsca dla stałego lub okresowego pobytu
osób starszych oraz zapewnienie im godnych warunków życia. "

Podpis Dyrekcja

W NASZYM OŚRODKU ZAPEWNIAMY

dziennik budowy - fotorelacja

Obiekt

Naszym celem było stworzenie wyjątkowego miejsca dla stałego lub okresowego pobytu osób starszych
oraz zapewnienie im godnych warunków życia.

Sądzimy, że osoby starsze nie muszą być skazane na pobyt zorientowany li tylko na kwestie opiekuńcze,ale należy zapewnić im warunki zbliżone do tych znanych im z całego dotychczasowego życia.

Jesień życia powinna być aktywna stąd większość, bo 38 Mieszkańców znajdzie swe nowe lokum w apartamentach stanowiących mieszkania wyposażone w aneksy kuchenne i łazienki.

Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi Mieszkańcy będą mieli gwarancję pomocy w razie potrzeby.

Dla osób wymagających stałej opieki przygotowaliśmy 20 miejsc w pokojach 2- i 3-osobowych.

System Kontroli Jakości - Quality Control System

System Kontroli Jakości – Quality Control System (QCS) to kompleksowy system oceny jakości.

W celu uzyskania jak najwyższego poziomu opieki nad naszymi Pensjonariuszami metoda QCS będzie wykorzystana
w Domu SeniorPlus.

Ciągłe monitorowanie pracy personelu, jakości wyposażenia, posiłków oraz usług oferowanych w Domu SeniorPlus umożliwi osiągnięcie najwyższego poziomu opieki i zadowolenie naszych Mieszkańców.

Znajdź nasz obiekt na mapie