Konsultacje geriatryczne

 

Wyprowadzamy do oferty medycznej Mieszkańców SeniorPlus możliwość oceny przez specjalistę geriatrę
dr hab. n. med. Andrzeja Bożka. Jest to ważne uzupełnienie opieki lekarskiej realizowanej przez naszego lekarza rodzinnego.

Ocena geriatryczna daje możliwość wyboru optymalnego postępowania lekarskiego.

 
Na kompleksową ocenę składają się:
  • Ocena podstawowych i instrumentalnych funkcji życiowych z określeniem stopnia niesprawności i dopasowania odpowiedniej opieki,
  • Ocena ryzyka wystąpienia odleżyn i ustalenie ich profilaktyki,
  • Ocena funkcji poznawczych pacjenta (Mini Mental Test Examination) pod kątem ewentualnych otępień mózgowych lub łagodnych zaburzeń poznawczych:
  • Włączenie odpowiedniego leczenia w celu usprawnienia chorego,
    Monitorowanie i ocena efektów prowadzonej terapii,

  • Ocena ryzyka depresji u pacjenta. Rozpoczęcie terapii w uzasadnionych sytuacjach.
  • Analiza przyczyn zaburzeń snu wraz z rozpoczęciem terapii.
  • Ocena stanu odżywienia.
  • Określenia planu leczenia skojarzonego występujących chorób przewlekłych u chorego oraz dopasowanie terapii z uwzględnieniem optymalnej ilości stosowanych leków.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać droga telefoniczną bądź mailową: