Jakie są najczęstsze choroby osób starszych?

Wraz z upływem lat, nasz stan zdrowia stopniowo się pogarsza. W starszym wieku poszczególne układy funkcjonują słabiej, następuje spadek siły mięśniowej, a praca organów ulega spowolnieniu. W związku z procesami starzenia się organizmu, zachowanie dobrej kondycji jest trudniejsze, niż w młodości. U seniorów często pojawiają się schorzenia o charakterze przewlekłym. Niektóre z nich określane są mianem chorób starczych lub chorób wieku podeszłego, ze względu na ich częste występowanie wśród osób starszych. Należą do nich przede wszystkim dolegliwości ze strony układu krążenia, zaburzenia poznawcze oraz osteoporoza.

Choroby układu krążenia u seniorów

Najczęstszym, występującym w starości schorzeniem, związanym z układem krążenia jest nadciśnienie tętnicze. W związku z narastającym sztywnieniem naczyń oraz nieprawidłową regulacją wydalania sodu, w naczyniach tętniczych osób starszych zachodzą zmiany, których rezultatem jest podniesienie ciśnienia tętniczego krwi. Aż 75 % osób, które przekroczyły umowny próg starości, za jaki uważa się 65. rok życia choruje na nadciśnienie tętnicze. Jest ono diagnozowane, gdy kilkakrotny wynik pomiaru ciśnienia w spoczynku przekracza 140/90 mmHg. Cierpiący na nadciśnienie tętnicze seniorzy mogą odczuwać bóle i zawroty głowy, bóle w klatce piersiowej lub kołatanie serca. Rozwiązaniem jest przyjmowanie leków, obniżających ciśnienie krwi oraz zmiana stylu życia, polegająca na modyfikacji diety, wprowadzeniu aktywności fizycznej i unikaniu stresów. Inne powszechne w starszym wieku choroby układu krążenia to choroba wieńcowa, niewydolność serca lub zaburzenia jego rytmu.

Starość, a pamięć

W podeszłym wieku często pojawiają się zaburzenia pamięci, zwłaszcza tej krótkotrwałej. Jednocześnie obniża się zdolność koncentracji i następuje spowolnienie myślenia. Przyczyną tego typu objawów mogą być zmiany otępienne w mózgu, w tym choroba Alzheimera. Zaburzenia pamięci u seniora łatwo zauważyć. Starsza osoba w trakcie rozmowy zadaje nieustannie te same pytania, nie radząc sobie z zapamiętywaniem przekazanych przed chwilą informacji. Problemom z pamięcią często towarzyszy poczucie zagubienia i lęk. Aby wspomóc pamięć, warto zadbać o regularną aktywność fizyczną. Codzienny spacer ma pozytywny wpływ na dotlenienie mózgu, co poprawia jego pracę. Istotny jest także długi sen oraz wydajny wypoczynek. Niewystarczająca ilość snu skutkuje rozdrażnieniem i problemami z koncentracją. Należy również unikać stresu, zdrowo się odżywiać i ćwiczyć pamięć poprzez czytanie, gry logiczne czy rozwiązywanie krzyżówek.

Osteoporoza zmorą osób starszych

Wśród najczęściej wymienianych chorób, charakterystycznych dla okresu starości znajduje się także osteoporoza. Istotą tej choroby są zmiany w tkance kostnej, które obniżają siłę i masę kości. W rezultacie zwiększa się ryzyko złamań. Pojawiają się także bóle kości. Na osteoporozę częściej chorują kobiety. Szczyt zachorowań przypada na okres po 70. roku życia. Rozpoznanie choroby wiąże się z koniecznością podjęcia leczenia farmakologicznego, a także wprowadzenia diety bogatej w wapń. Poza wymienionymi powyżej, do chorób wieku podeszłego zalicza się również depresję, cukrzycę, choroby zwyrodnieniowe stawów oraz niektóre nowotwory, np. rak prostaty.